Trắc nghiệm lai một cặp tính trạng (dễ)

Câu 1: Cho giao phấn 2 cây cà chua quả đỏ thuần chủng với nhau, F1 thu được:

A. Đồng loạt cà chua đỏ                                    B. 50% đỏ : 50% vàng

B. ¾ đỏ: ¼ vàng                                      D. 100% vàng

Câu 2: Cho giao phần cà chua đỏ thuần chủng với cà chua vàng thuần chủng, F1 thu được:

A. Đồng loạt đỏ                                       B. Đồng loạt vàng

C. 50% đỏ: 50% vàng                             D. a và b đúng

Câu 3: Ở cà chgua quả đỏ là trội so với quả vàng. Cho giao phần 2 cây cà chua quả đỏ với nhau, F1 nhận được cà chua đỏ lẫn cà chua vàng, kiểu di truyền của cây bố mẹ là:

A. AA x AA                    B. AA x Aa                  C. Aa x Aa                  D. Cả 3 sai

Câu 4: Ở cà chua, quả đỏ là trội so với quả vàng. Cho giao phối 2 cây cà chua chưa rõ kiểu hình và kiểu gen, F1 thu được ¾ đỏ : ¼ vàng, kiểu hình và kiểu gen của P là:

A. Cà chua đỏ x cà chua đỏ                     B. Cà chua đỏ x cà chua vàng

C. Aa x Aa                                              D. A và C đúng

Câu 5: Ở cây đậu Hà Lan, hạt vàng là trội quy định bởi gen A, hạt xanh là lặn quy định bởi gen a, cho giao phấn 2 cây đậu chưa rõ kiểu gen, F1 thu được 50% vàng : 50% xanh. Kie53u gen của P là:

A. AA x AA                    B. AA x Aa                  C. Aa x Aa                   D. Aa x aa

Câu 6: Ở cây dâu tây, gen R: đỏ, r: tằng, Rr: hồng. Cho lai cây dâu tây quả đỏ với cây dâu tây quả trắng, F1 thu được:

A. Đồng loạt quả đỏ                                B. Đồng loạt quả trắng

C. Đồng loạt quả hồng                          D. 50% đỏ : 50% trắng

Câu 7: Ở cây dâu tây , gen R: quả đỏ, r: quả trắng, Rr: quả hồng. Cho lai cây dâu tây quả hồng với câu quả trắng thuần chủng, F1 thu được:

A. 100% hồng                                         B. 50% hồng : 50% trắng

C. 50% đỏ : 50% hồng                            D. 50% đỏ : 50% trắng

Câu 8: Ở cây bông phấn, gen R: hoa đỏ, r: hoa trắng, Rr: hoa hồng. Cho giao phấn hai cây bông phấn có hoa hồng với nhau, F1 thu được:

A. 100% đỏ                                            B. 50% đỏ : 50% hồng

C. 75% đỏ : 25% trắng                            D. 25% đỏ : 50% hồng: 25% trắng

Câu 9: Cho lai cây đậu Hà Lan hạt vàng thuần chủng với cây đậu Hà Lan hạt lục thuần chủng, được F1. Cho giao phấn F1 với nhau, ở F2 tỉ lệ đậu vàng thuần chủng là:

A. 75%               B. 50%                        C. 33,33%                   D. 25%

Câu 10: Cho lai P chưa rõ kiểu gen, F1 nhận được đồng loạt lúa chín sớm. Cho biết ở lúa, chín sớm là trội so với chín muộn. Kiểu di truyền của P phải là:

A. Aa x AA         B. AA x Aa                  C. AA x aa                   D. Cả 3 đều đúng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: