Trắc nghiệm Gen – ADN (tiếp theo)

Câu 11: Một gen có A = 4G. Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen trên là:

A. A = T = 20%; G = X = 80%                       B. A = T = 40%; G = X = 10%

C. A = T = 10%; G = X = 40%                       D. A = T = 37,5%; G = X = 12,5%   

Câu 12: Một gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là (G+X)/(A+T)=3/7. Tương quan về giá trị giữa các loại nuclêôtit tính theo tỉ lệ % là bao nhiêu?

A. A = T = 35%; G = X = 15%                      B. %(G+X)=%(A+T)=50%

C. A.G = A.X = T.G = T.X = 5,25%               D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 13: Một gen có tổng 2 loại nuclêôtit chiếm 90% so với tổng số nuclêôtit của nó. Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen trên là bao nhiêu?

A. A = T = 45%; G = X = 5%                         B. A = T = 5%; G = X = 45%

C. A = T = 90%; G = X = 10%                       D. Có thể A hay B

Câu 14: Gen có hiệu số giữa A  và X là 12,5% so với tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen trên là bao nhiêu?

A. A = T = 31,25%; G = X = 18,75%                        B. A = T = 32,5%; G = X = 20%

C. A = T = 12,5%; G = X = 37,5%                             D. A = T = 37,5%; G = X = 12,5%

Câu 15: gen có thương số giữa X với một loại nuclêôtit khác là 9/7. Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen là:

A. A = T = 21%; G = X = 27%                                   B. A = T = 28%; G = X = 36%

C. A = T = 21,875%; G = X = 28,125%                   D. A = T = 9/16; G = X = 7/16

Câu 16: Một gen có A>G và A2 + G2 = 17%. Giá trị nào sau đây đúng?

A. A = T = 40%; G = X = 10%                                 B. A + T = G + X = 50%

C. A2 = 10%; G2 = 7%                                                D. A = T = 10%; G = X = 40%

Câu 17: Một gen có A2 – G2 = 5%. Giá trị nào sau đây đúng?

A. A2 = 25%; G2 = 20%                                               B. A – G = 10%

C. A = T = 30%; G = X = 20%                                 D. A = T = 20%; G = X = 30%

Câu 18: Gen có T<X và có T3 + X3 = 0,065. Giá trị nào sau đây đúng?

A. A = T = 10%; G = X = 40%                                  B. T3 = 5%; X3 = 1,5%

C. A3 = 0,04; G3 = 0,025                                             D. G3 = 3,5%; T3 = 3%

Câu 19: Gen dài 4080 , liên kết hiđrô trong đoạn từ [2700-3000] và có tích số giữa 2 loại nuclêôtit không bổ sung là 5,25%. Tỉ lệ % và số liên kết hiđrô của gen trên lần luột là:

A. A = T = 35%; G = X = 15% và 2760                    B. A = T = 35%; G = X = 15% và 2700

C. A = T = 15%; G = X = 35% và 2760                      D. A = T = 35%; G = X = 15% và 3240

Câu 20: Số liên kết hiđrô giữa các cặp G và X bằng 1,5 số liên kết hiđrô giữa các cặp A và T. Tỉ lệ % tương ứng nuclêôtit của gen lần lượt là:

A. A = T = G = X = 25%                                           B. A = T = 20%; G = X = 30%

C. A = T = 30%; G = X = 20%                                   D. A = T = 15%; G = X = 35%

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: