Một số khái niệm cơ bản

Chúng ta hãy tìm hiểu một số khái niệm của di truyền học trước khi bắt tay làm bài tập nhé!

a) Tính trạng: là những đặc tính cụ thể về hình thái, sinh lí, hóa sinh của cơ thể
b) Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái kiểu hình khác nhau thuộc cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược đối lập nhau.
c) Gen: là một đoạn phân tử axit nuclêic mang thông tin qui định cấu trúc của một chuỗi pôlipeptit nào đó hoặc giữ chức năng điều hòa
d) Dòng thuần chủng: là dòng đồng hợp tử về kiểu gen và đồng nhất về một loại kiểu hình.
e) Lai phân tích: là phương pháp lai giữa cá thể cần xác định kiểu gen với cá thể lặn tương ứng
(Nếu kết quả ở đời con phân tính thì cơ thể đưa kiểm tra kiểu gen là không thuần chủng (có kiểu gen dị hợp), ngược lại nếu ở đời con không phân tính thì cơ thể đưa kiểm tra kiểu gen là thuần chủng (đồng hợp tử trội).
g) Đồng tính: là hiện tượng con lai F1 đều đồng nhất về một loại kiểu hình nào đó.
h) Phân tính: là hiện tượng con cái sinh ra có cả kiểu hình trội và kiểu hình lặn đối với một hay một số tính trạn nào đó.
i) Trội hoàn toàn: là hiện tượng khi lai hai cơ thể khác nhau về một tính trạng do một cặp gen chi phối, ở đời con F1 chỉ biểu hiện một trong hai tính trạng của bố hoặc mẹ. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội, tính trạng chưa được biểu hiện ở đời con F1 là tính trạng lặn.
k) Trội không hoàn toàn: là hiện tượng khi lai hai cơ thể thuần chung, khác nhau bởi một cặp tính trạng do một cặp gen chi phối và F1 có kiểu hình trung gian, F2 kiểu hình phân lu theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
l) Di truyền dộc lập: là sự di truyền của các tính trạng không phụ thuộc vào nhau.

Bổ sung:
* Gen alen: hai alen của cùng một cặp gen tương ứng, cùng nằm trên một locus (lôcut) của 2 NST trong một cặp NST tương đồng, chúng có thể giống nhau hoặc khác nhau nhưng cùng qui định một tính trạng.
* Gen không alen: Các trạng thái khác nhau của các cặp gen không tương ứng tồn tại trên các vị trí khác nhau của các cặp NST không tương đồng thì gọi là gen không alen

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: